dzejolis.lv > Dzejoļi par mīlestību

Dzejoļi par mīlestību

Ja būtu

Ja būtu Dievs, es Viņu lūgtu,
Lai sargā tevi, kurp vien ej,
Lai mīlestības nepietrūktu
Un saules tavai dvēselei.

Ja būtu Dievs, es ceļos kristu
Un lūdzot aizplūstu kā gaiss:
Lai dzīves tumsā neizdzistu
Tavs daiļums, Viņam līdzīgais.
 

Atvērt dzejoli jaunā lapā...

Laime (5)

Te laime plauka mirkļa dvašā,
Te mirkļa dvašā vīta tā,
Līdz ausa tava mīla plašā
Pār mani gaismā mūžīgā.

Kā zvaigžņu dimants tumsā sētais,
Kā zelta mets, kas dienas sien,
Kā mēness, saules apspīdētais,
Tā tev es sekošu arvien.
 

Atvērt dzejoli jaunā lapā...

Lietainā vakarā

Mans putniņ, kur pelēkos gaisos
Tu maldies? Es pievildams sevi,
Kā piemircis zars, liecos un raisos,
Šai vakarā gaidīdams tevi.

Nāc! . . . Trīcošā dziesmā caur ēnām,
Kad sveicot tu raudzīsies tālē,
Es šūpošos līdzi tev lēnām,
Un mirdzot birs pilieni zālē.

Atvērt dzejoli jaunā lapā...

Gaidot

Pirms elektrību saltās saules riet,
Es raugos ļaudīs it kā brīnumtēlos.
Cik viņu daudz uz platās ielas šķiet
Man šovakar, kad tevi satikt vēlos.

Jau manu ēnu uztver katrs logs,
Kur puķes atver sāpju ziedus kvēlos,
Bet cerībā es zaļoju kā koks
Šai vakarā, kad tevi satikt vēlos.
 

Atvērt dzejoli jaunā lapā...

Uz tevi (1)

Pār dziļumiem un sienām
Kā apburtas arvien
Caur naktīm un caur dienām
Uz tevi ilgas skrien.

Tās pārcieš balto gūstu
No ziemeļiem kas pūš,
Bet es pats - sapnis kļūstu,
Kam dzīvē smaržas mūžs.

Atvērt dzejoli jaunā lapā...

Ieskaties arī
Nosūti puķu sveicienu!
Nosūti puķu sveicienu!

Pantiņi par mīlestību
Horoskopi